Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrického zařízení a hromosvodů v prostředích bez i s nebezpečím výbuchu.

Máme mnohaleté zkušenosti  s revizní činností jak v průmyslových provozech, tak i ve školách, zemědělských objektech a v bytové výstavbě.

Spolupracujeme s TÜV SÜD Czech s.r.o. jako externí pracovník při posuzování bezpečnosti elektrických zařízení pracovních strojů.

Spolupracujeme při určování prostředí (vnějších vlivů působících na elektrické zařízení) s následným vypracováním Protokolu o určení vnějších vlivů.

Zákazníkovi nabízíme sledování revizních lhůt jednotlivých objektů, strojů a zařízení, po dohodě odstranění závad. Dodáváme zdarma evidenci revizních zpráv v elektronické nebo písemné podobě.