Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (ČSN 33 2000-6) 

(podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000)

prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky
prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok
místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky
staveniště a demolice (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku
zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky
omezenévodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky
zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) - doporučená lhůta 5 let
parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok
venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky

Pro další objekty a prostory jsou lhůty uvedeny v ČSN 33 1500

 

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (ČSN 33 1500)

 a) lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Poř. číslo

Druh prostředí (podle ČSN 33 0300)

Revizní lhůty v rocích

1. základní 5
2. normální 5
3. studené 3
4. horké 3
5. vlhké 3
6. mokré 1
7. se zvýšenou korozní agresivitou 3
8. s extrémní korozní agresivitou 1
9. prašné s prachem hořlavým 3
10. s otřesy 2
11. s biologickýni škůdci 3
12. pasivní s nebezpečím požáru 2
13. pasivní s nebezpečím výbuchu 2
14. venkovní 4
15. pod přístřeškem 4
b) lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob
Poř. číslo umístění elektrického zařízení
Revizní lhůty v rocích
1. prostory určené ke shromažďování více než 250 osob 2
2. zděné, obytné a kancelářské budovy 5
3. rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná  ubytovací zařízení 3
4. objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3, (podle ČSN 73 0823) 2
5. pojízdné a převozné prostředky 1
6. prozatimní zařízení staveniště 0,5
c) lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny
Poř. číslo Druh objektu
Revizní lhůty v rocích
1. objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
2. ostatní 5
Používáme cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránek, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránek (analýzy návštěvnosti). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.