Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (NV č. 190/2022 Sb.)

Podle objektu a prostoru:

Revizní lhůty v rocích

v objektech určených pro administrativní činnost 5

v objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení)

a lékařské účely

3
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob 2
Prozatimní zařízení stavenišť 0,5
pojízdné a převozné prostředky 1
Prostory s nebezpečím výbuchu nebo požáru 3
Prostory mokré s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek 1
 
Ochrana před účinky atmosferické a statické elektřiny Revizní lhůty v rocích
LPS chránící kritické systémy 2
LPSS chránící ostatní objekty nebo zařízení 4

 

 

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (ČSN 33 2000-6) 

(podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000)

prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky
prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok
místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky
staveniště a demolice (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku
zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky
omezenévodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky
zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) - doporučená lhůta 5 let
parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok
venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky

Pro další objekty a prostory jsou lhůty uvedeny v ČSN 33 1500

 

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení (ČSN 33 1500)

 a) lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Poř. číslo

Druh prostředí (podle ČSN 33 0300)

Revizní lhůty v rocích

1. základní 5
2. normální 5
3. studené 3
4. horké 3
5. vlhké 3
6. mokré 1
7. se zvýšenou korozní agresivitou 3
8. s extrémní korozní agresivitou 1
9. prašné s prachem hořlavým 3
10. s otřesy 2
11. s biologickýni škůdci 3
12. pasivní s nebezpečím požáru 2
13. pasivní s nebezpečím výbuchu 2
14. venkovní 4
15. pod přístřeškem 4
b) lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob
Poř. číslo umístění elektrického zařízení
Revizní lhůty v rocích
1. prostory určené ke shromažďování více než 250 osob 2
2. zděné, obytné a kancelářské budovy 5
3. rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná  ubytovací zařízení 3
4. objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3, (podle ČSN 73 0823) 2
5. pojízdné a převozné prostředky 1
6. prozatimní zařízení staveniště 0,5
c) lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny
Poř. číslo Druh objektu

Revizní lhůty v rocích

1. objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
2. ostatní 5

 

Copyright © 2022 zselektro. Všechna práva vyhrazena.