Rozdělení elektrických spotřebičů podle používání

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

Lhůty opakovaných zkoušek a revizí elektrických zařízení (spotřebičů) - ČSN 33 1600 ed. 2

 

 

Copyright © 2022 zselektro. Všechna práva vyhrazena.