Rozdělení elektrických spotřebičů podle používání

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

Lhůty pravidelných kontrol a revizí

 

Skupina elektrických spotřebičů

 nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

 a elektrické ruční nářadí

 ostatní nepřipevněné spotřebiče
 kontroly  revize  Kontroly  revize
A  Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupin jejich užívání
B  Před použitím Třídy I 1x za 3 měsíce Před použitím 1x za 6 měsíců
Třídy II, III 1x za 6 měsíců
C  Před použitím Třídy I 1x za 6 měsíců Před použitím 1x za 24 měsíců
Třídy II, III 1x za 12 měsíců
D  Před použitím Třídy I, II, III 1x za 12 měsíců Před použitím 1x za 24 měsíců
E  Před použitím Třídy I, II, III 1x za 12 měsíců Před použitím 1x za 24 měsíců